Susisiekite su mumis: 

Telefonas: +370 672 51081

 

info@archeologiniaiprojektai.lt

Teikiame nemokamas konsultacijas

archeologinių tyrimų ar paveldo-

saugos klausimais.

 

Susisiekite su mumis:

tel. +370 672 51081

info@archeologiniaiprojektai.lt

Paslaugos

Teikiamos archeologinių tyrimų paslaugos:

 

  • Archeologiniai žvalgymai
  • Žvalgomieji archeologiniai tyrimai
  • Detalieji archeologiniai tyrimai

 

Kodėl verta užsisakyti mūsų archeologinių tyrimų paslaugas ?

 

  • Parinksime Jums palankiausią archeologinių tyrimų pobūdį
  • Archeologinių tyrimų paslaugas suteiksime operatyviai ir kokybiškai
  • Neaptikus archeologinio sluoksnio, paveldosauginę pažymą parengsime per 24 val !

 

Kada reikalingi archeologiniai tyrimai ?

Archeologiniai tyrimai reikalingi, jeigu Jūsų planuojami žemės judinimo darbai patenka į archeologiškai saugomų kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Ar Jūsų planuojami žemės judinimo darbai patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas galite pasitikrinti čia.

 

Ką daryti norint užsisakyti archeologinių tyrimų paslaugas?

Norėdami užsisakyti archeologinių tyrimų paslaugas, susisiekite su mumis nurodytais kontaktais. Nurodytu elektroniniu paštu atsiųskite planuojamų žemės judinimo darbų planą (toponuotrauką), teritorinio kultūros departamento padalinio paveldosauginius nurodymus bei planuojamų darbų technines specifikacijas. Gavę šiuos duomenis mes apskaičiuosime tyrimų sąmatą ir Jums pateiksime savo pasiūlymą.

 

Kiek kainuoja archeologinių tyrimų paslaugos?

Archeologinių tyrimų paslaugų kaina kiekvienu atveju yra skaičiuojama individualiai. Kaina priklauso nuo archeologinių tyrimų pobūdžio,vietovės, tiriamo ploto dydžio, archeologinio sluoksnio storio, metų laiko. Susisiekite su mumis nurodytais kontaktais ir mes apskaičiuosime preliminarią tyrimų sąmatą.

 

____________________________________________________________________________________________

 

Archeologinių tyrimų pobūdžiai:

 

Archeologiniai žvalgymai - nedidelės apimties archeologiniai tyrimai, atliekami aiškiai nustatytame žemės paviršiaus plote bei grunto gylyje.

 

Šis archeologinių tyrimų pobūdis dažniausiai taikomas tiesiant įvairius (elektros, interneto ir pan.) kabelius, vandentiekio bei nuotekų vamzdynus, klojant paviršiaus dangą. Archeologinių žvalgymų metu archeologas fiksuoja žemės judinimo darbų metu atidengtą žemės paviršiaus plotą, kasinių pjūvius, vizualiai bei metalo ieškikliu tikrina iškastas žemes.

 

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai - nedidelės apimties archeologiniai tyrimai, kurių metu aptikti naujus archeologinio paveldo objektus, juos lokalizuoti, nustatyti kultūrinio sluoksnio ar archeologinių objektų būklę bei vertingąsias savybes, chronologiją, kultūrinio sluoksnio storį, jo paplitimą.

 

Šis archeologinių tyrimų pobūdis taikomas iki tol netirtuose objektuose ar jų teritorijų dalyse. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų rezultatai lemia ar tirtoje vietoje reikės papildomų archeologinių tyrimų. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu yra nedidelės apimties kasiniai - šurfai arba perkasos. Archeologiniai šurfai (1-9 kv. m dydžio stačiakampio formos kasiniai) dažniausiai kasami senamiesčiuose, senovės gyvenvietėse bei archeologiškai saugomų teritorijų apsaugos zonose. Archeologinės perkasos (stačiakampiai kasiniai, kurių plotis yra nemažiau 2 m, o plotas nemažiau 10 kv. m) yra kasami laidojimo vietose, piliakalniuose, gynybiniuose įtvirtinimuose bei senovės šventvietėse.

 

             Archeologiniai tyrimai   Žvalgomieji archeologiniai tyrimai

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu iškastas šurfas bei perkasa

 

Detalieji archeologiniai tyrimai - plačios apimties archeologiniai tyrimai, kuriais siekiama surinkti

kuo išsamesnius duomenis apie tiriamą objektą.

 

Šis archeologinių tyrimų pobūdis taikomas kai ankstesnių archeologinių tyrimų (žvalgymų ar žvalgomųjų tyrimų) metu buvo aptiktas archeologiškai vertingas kultūrinis sluoksnis. Dažniausiai detalieji archeologiniai tyrimai vykdomi planuojamų statyti pastatų, inžinierinių tiesinių, kelių vietose. Detaliųjų archeologinių tyrimų metu dažniausiai yra tiriamas visas planuojamų žemės judinimo darbų plotas. Šių archeologinių tyrimų metu yra kasamo archeologinės perkasos arba iškart tiriamas visas tiriamos teritorijos plotas.